Uitleg leenvormen

Doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet spreekt u eenmalig een ‘kredietlimiet’ af met uw financier. Daarbinnen mag u in principe extra opnemen.
Bij een doorlopend krediet betaalt u per maand een vast bedrag aan rente en aflossing. De rente is variabel. Als de rente op de geldmarkt daalt, gaat meestal ook de rente op het doorlopend krediet omlaag. Omdat het maandbedrag gelijk blijft, lost u dan sneller af. Daar staat tegenover dat als de rente stijgt, de aflossing langer duurt.

­­Persoonlijke lening
Bij een krediet met vaste looptijd (persoonlijke lening) staan de looptijd, de maandelijkse termijnen en de rente vast. Daardoor weet u precies waar u aan toe bent. U profiteert niet van mogelijke rentedalingen tijdens de looptijd, maar daar staat tegenover dat ook tussentijdse renteverhogingen niet mogelijk zijn. Verder kunt u tussentijds geen extra opnames kunt doen, maar sommigen ervaren dat juist als een voordeel.

­­Financieringskrediet (huurkoop)
Bij Financieringskrediet (ook wel huurkoop genoemd) wordt de kredietnemer pas na aflossing van het krediet eigenaar van het gefinancierde goed. Het krediet kan alleen tegelijk met de aankoop van het goed worden afgesloten. Deze kredietvorm komt vaak voor bij autofinancieringen.
Het voordeel van deze kredietvorm is, dat deze is afgestemd op de gebruiksduur van de auto en dat de rente voor de gehele looptijd vaststaat. U kunt zo niet voor verrassingen komen te staan. Daar staat tegenover dat u pas eigenaar van de auto wordt na aflossing van het krediet.­

Roodstaan
Veel mensen ervaren roodstaan niet als een vorm van krediet, maar dat is het wel degelijk.
Met uw bank spreekt u een kredietlimiet af op uw betaalrekening. U kunt het krediet overal voor gebruiken.
Als u rood staat, betaalt u meestal een veel hoger rentepercentage dan bij een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Vaak is het rentepercentage zo hoog als het wettelijke maximum. De looptijd van de lening sluit vaak niet aan bij de gefinancierde goederen.

Creditcard krediet
De creditcard wordt wereldwijd geaccepteerd en u kunt het krediet aan van alles uitgeven. Dit betaalgemak betekent wel dat u goed moet opletten hoeveel u uitgeeft. Bij een creditcard krediet leent u immers elke keer het bedrag dat u met de kaart heeft uitgegeven. Het geleende bedrag betaalt u aan het einde van de maand of in een paar perioden terug, het zogenaamde gespreid betalen. Bij gespreid betalen betaalt u een veel hoger rentepercentage dan bij een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Aan de creditcard zijn ook vaste kosten verbonden.

Aflossingsvrij krediet
De naam “aflossingsvrij” is eigenlijk niet juist. Want ook een aflossingsvrij krediet moet worden afgelost. “Aflossingsvrij” betekent hier dat de kredietnemer alleen rente betaalt. Pas op de einddatum moet het gehele bedrag ineens worden afgelost.
De aflossing vindt dan bijvoorbeeld plaats uit een verzekeringspolis. Het kan een fiscaal gunstige oplossing zijn voor krediet voor woningverbetering, waarvoor de rente fiscaal aftrekbaar is.
Aflossingsvrij krediet is altijd maatwerk. Kuik financieel maatwerk moet een duidelijk beeld hebben van uw persoonlijke situatie om te beoordelen of deze leningsvorm bij u past.

Terug