Verzekeringen

Verzekeringsadvies

Eén aansprakelijkheidsclaim of forse brandschade kan het einde van uw bedrijf betekenen. Omdat u als ondernemer bepaalde risico’s niet zelf kunt dragen, is het afsluiten van bepaalde verzekeringen pure noodzaak.

Nut en noodzaak
Echter, als u actief doet aan risicobeheersing, is verzekeren niet altijd noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat u de bedrijfsrisico’s en bijbehorende (financiële) consequenties in kaart brengt. Zo kunt u bepalen of u actief bent in een risicovolle branche. En of u een buffer heeft om bepaalde schades zelf op te vangen.

Wij fungeren graag als uw financiële gesprekspartner én als collega-ondernemer. Neem contact met ons op voor een zakelijk en verhelderend gesprek.

— TIPS —
Check uw verzekeringen regelmatig
Laat uw verzekeringen periodiek door ons checken. Wij toetsen of de dekkingen nog actueel zijn en er geen overlap is of onbedoelde hiaten. Tevens geven wij u een vrijblijvend advies over mogelijke verbeteringen.

Dek ook indirecte schade af
Voor ondernemers is onderbreking van de bedrijfsvoering een groot financieel risico. Als door brand, diefstal of een ongeval de productie of dienstverlening noodgedwongen stilligt, kan dat vergaande consequenties hebben.

U mist directe omzet, maar ook omzet op termijn omdat klanten misschien een andere leverancier (moeten) zoeken. En ondertussen lopen de grootste kosten gewoon door. Uit onderzoek blijkt dat bij schade de kosten van het stilliggen van de productie en het weer opstarten vaak groter zijn dan die van de oorspronkelijke schade. Denk eens aan het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering. Deze  vergoedt de financiële nasleep van een schade of ongeval.

AOV

Ondernemers zijn optimistisch en ze zien kansen. Uitstekende eigenschappen die u ondernemer maken. Maar het is ook belangrijk dat u met risico’s kunt omgaan. Het risico van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. Je wilt er niet aan denken, maar het kan ook u overkomen. Dan biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkomst. Prettige bijkomstigheid: een AOV is beter betaalbaar dan u denkt.

Een op de tien ondernemers wordt tijdens zijn werkzame leven (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Toch heeft maar circa 55 procent van de ZZP’ers en MKB-ondernemers dit risico afgedekt. Reden: een AOV zou ruim 500 euro per maand kosten en daardoor te duur zijn. Maar klopt dit wel? Niet helemaal, want u kunt besparen op de premie door:

  • Te kiezen voor een beperkte dekking
  • Alleen een basisinkomen te verzekeren
  • Te kiezen voor een lange(re) wachttijd
  • Alleen volledige arbeidsongeschiktheid te verzekeren

En de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is fiscaal aftrekbaar. Netto valt de premie dus lager uit. Bent u startend ondernemer? Veel verzekeraars bieden u de eerste drie jaar een aantrekkelijke korting.

Berekening
Bij arbeidsongeschiktheid kunt u geen aanspraak maken op de sociale zekerheid. Daarom is het van belang dat inkomensbescherming voor u op de eerste plaats komt. Wilt u weten hoe duur u werkelijk uit bent met een AOV? Neem contact met ons op voor advies en een berekening.

 

Risico analyse

Risicobeheersing binnen uw onderneming, begint met een gedegen risicoanalyse. Want als u weet welke risico’s uw bedrijf loopt en de impact ervan op uw onderneming, dan weet u ook wat u moet doen om die risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Risico analyse
Een onderneming is een complex geheel van huisvesting, rechtsvorm, medewerkers, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort. Daar horen bepaalde risico’s bij. Met een risicoanalyse brengt u de mogelijke risico’s die uw bedrijf loopt in kaart en krijgt u antwoord op de vragen:

  • Welke risico’s loopt mijn bedrijf?
  • Waarop hebben deze risico’s betrekking?
  • Wat is de directe schade en wat is de gevolgschade (zoals het niet na kunnen komen van verplichtingen, imagoschade) als dit risico werkelijkheid wordt?
  • Wat is de kans dat het risico zich manifesteert?

Een risicoanalyse maakt risico’s beheersbaar. Blijf ze de baas en profiteer van onze kennis van het MKB en van onze onafhankelijke adviezen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

— TIPS —
Maak regelmatig een risicoanalyse
Risicobeheer is een dynamisch proces. In de loop van de tijd kunnen er risicofactoren bijkomen of veranderen. Laat daarom regelmatig een risicoanalyse maken zodat uw verzekeringsportefeuille aansluit op de actuele situatie.

Goed risicobeleid loont
Verzekeraars zien net als u het nut in van een goed risicobeleid. In veel gevallen krijgt u korting op de premie als u aantoonbaar een deskundige risicoanalyse heeft laten opstellen.

— Crisis leidt tot meer conflicten —
‘Nederland in recessie’, ‘Werkgelegenheid MKB loopt terug’. Het zijn krantenkoppen waar we niet blij van worden. Voor bedrijven betekent een economische crisis bovendien dat de kans op een juridisch conflict groter wordt.

Bij een mindere economie gaan ondernemingen bezuinigen en reorganiseren. Dat heeft gevolgen voor de omvang van het personeelsbestand en er is voorspeld dat de werkgelegenheid in het MKB in 2014 verder terug loopt. Tevens heeft een economische crisis invloed op het betalingsgedrag van uw klanten: er zullen meer wanbetalers komen. En dat kan weer ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming.

Rechtsbijstand
In tijden van economische malaise neemt de kans op conflicten met personeel, klanten en leveranciers toe. En als dat weer leidt tot rechtszaken, bestaat het risico op hoge juridische kosten. Om dat te voorkomen, is er een goede rechtsbijstandsverzekering met incassomodule. U krijgt dan de rechtshulp die u nodig heeft.

Advies
Wij vertellen u graag meer over de voordelen van een rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven. Neem contact met op voor een afspraak op ons kantoor. Wij adviseren u graag over de verzekering die past bij de risico’s van uw bedrijf.

 

Collectieve zorgverzekeringen

Kuik financieel maatwerk isook gespecialiseerd in zorgverzekeringen en heeft diverse mogelijkheden voor uw zorgverzekering, waaronder een aantal collectieve contracten. Uit ons ruime assortiment van zorgverzekeringen kunnen wij u ongetwijfeld een passende aanbieding doen.